Otizm Vakfı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Otizm Vakfı

ÖNEMLİ DUYURU


SPOR KULÜBÜSpor Toto  Teşkilat Başkanlığının desteği ile Otizm Vakfı Spor Kulübü tarafından Spor eğitimi için BURS verilecektir.

Otizm Vakfı Spor Kulübü burs kriterleri aşağıdadır.

Kriterlere uyanlar sadece Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine başvurabilecektir.

Başvuruda veli ad,soyad,cep telefonu,e-posta adresi,çocuk ad,soyad,yaş belirtmeleri gerekmektedir.OTİZM VAKFI SPOR KULÜBÜ BURS POLİTİKASI

AMAÇ:

Burs kriterleri, Otizm Vakfı Spor Kulübü spor eğitim programında, burs alacak (5-24) yaş arası otistik çocuk ve bireylere yapılacak BURS koşullarını ve uygulama usullerini düzenler.

SÜREÇ ANA HATLARI:

Spor Eğitim programında burs ile eğitim alacakların sayısını, hangi bireye hafta da kaç gün ve kaç ay süre ile yapılacağını her birey için ayrı ayrı olmak üzere Otizm Vakfı Spor Kulübü Yönetim Kurulu karar verir. Burs komitesi, kimlere kaç gün ve kaç ay süre ile eğitim verileceği kararını komisyon marifetiyle alır ve Yönetim kurulu onayına sunar. Yönetim Kurulu kararları kesindir.

Burs alacak öğrencinin velisinin; aylık gelir durumunun spor eğitimini karşılayacak mali yeterliliğe sahip olmaması esastır.Bu koşul komisyon tarafından ‘’Burs başvuru koşulları’’ndaki bilgilerin tetkikinden ve Otizm Vakfı Spor Kulübü Yönetimi tarafından gerekirse bireyin velisinin evine/işyerine yapılacak ziyaretlerle tespit edilir.Ayrıca ailedeki 18 yaş üstü bireylerin, www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleriyle alacakları adlarına kayıtlı gayrimenkul dökümlerini ve bağlı bulunduğu İl/İlçe’nin Trafik Tescil Müdürlüğü’nden üzerine kayıtlı aracı da başvuru koşulları ekinde tevsik (ispat) etmeleri gerekir.

BURS KRİTERLERİ:

Otizm Vakfı Spor Kulübünden Spor eğitim için başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır.

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Otizm veya Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış olması,

3. Otizm Vakfı Spor Kulübünün Otizm Seviye Tespit testine katılmış ve sonucunu almış olması,

4. Usulüne uygun olarak bütün evrakların ve başvuru formlarının verilmesi,

5. (5-24 ) yaşında olmak.

6. Ciddi davranış problemine sahip olmamak, tuvalet eğitimini kazanmış olmak.

7. Spor eğitimi için yeterli düzeyde iletişim becerilerine sahip olmak,

Burs Talebi İçin İstenilen Evraklar

  • Veli ve Çocuğun Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Adresi
  • Çalışan Bireyin Ücret Bordrosu veya Gelir Belgesi
  • Gayrimenkul Beyanı (e-devlet şifresi ile temin edilen belgedir)
  • Ev Kendisinin ise Tapunun Fotokopisi
  • Kira ise Kontrat Fotokopisi
  • Yeşil Kartlı ise Kartın Fotokopisi

Burs Talebi Kabul Edilen Aileler İçin İstenilen Evraklar

  • Tam Teşekküllü Sağlık Raporu-(Tıbbi tanılama raporu)
  • Veli sağlık ve görsel, yazılı basın izin belgesi.

Burs bireyin bire bir eğitim alacağı spor eğitmeni içindir. Katılımcılar katıldıkları gün sayısı esas alınarak yemek, servis, genel giderlere(içme suyu, temizlik malzemeleri ve personel gider payı) katılım olarak her ay (haftada katıldığı günün çarpılması ile bulunan rakam) ödeme yapmaları gerekmektedir. Bu ödeme her yıl burs komitesinin belirleyip, yönetim kurulunun onaylayacağı rakamdır.

Spor Eğitiminden yararlanmak başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Mazeretsiz olarak üst üste iki çalışmaya katılmayan veya eğitim süresince devamsızlığı alışkanlık haline getirenler programdan çıkartılır.(Devamsızlık doktor raporu ile ispatlanması gerekir, uzun süreli devamsızlığı olanların eğitim programı başka bir zamana ertelenir.)

Spor Kulübü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri/toplantı katılmayan, uyması gereken prosedürlere uymayan, kulübün misyonuna uygun davranmayan velilerin bursları kesilebilir.

Burs devamının sağlanması için, velinin burs ihtiyacının devam ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir. Mali durumlarında değişiklik olan veliler, mali durumlarını gösteren belgeleri burs komitesine sunmakla yükümlüdürler. Mali durumundaki değişikliği burs komitesine sunmadığı belirlenen velilerin durumları burs komitesi tarafından değerlendirilir ve bursları kesilebilir.

BURS KOMİTESİ:

Burs komitesi; Otizm Vakfı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı veya Yardımcısı, Sayman üye, Spor Eğitim programı koordinatörü, olmak üzere 3 kişiden oluşur.


ERKEN VE YOĞUN DAVRANIŞSAL EĞİTİM MODELİ

Otizm Vakfı Günlük Yaşam Merkezimizde erken ve yoğun davranışsal eğitim modeli uygulanmaya başlanmıştır. Bu programın güçlü bilimsel dayanakları vardır. Tam gün, yarım gün ve seanslar şeklinde eğitim verilmektedir. Önce kapsamlı bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme sürecini ve planlamayı eğitim koordinatörümüz Berat ÇELİK yönetmektedir. Değerlendirme sonucuna göre birey ve ailesi uygun programa dahil edilir.

· Kayıt ile ilgili detaylı bilgileri mesai saatlerinde 0312 460 17 98 numaralı telefondan alabilirsiniz.

Bu değerlendirme süreci aşağıdaki aşamaları içermektedir:

-Tıbbi değerlendirme raporlarının incelenmesi
-GOBDÖ-2-TV(Gilliam otistik bozukluk derecelendirme ölçeği-2-Türkçe Versiyonu) uygulanması
-Aile görüşme formlarının uygulanması
-Kontrol listelerinin uygulanması
-Öğretmen tarafından geliştirilen değerlendirme araçlarının uygulanması
-Öğrencinin performans alımının yapılması
-Bireysel eğitim programının hazırlanması
-Bireysel eğitim, hareket eğitimi ve mutluluk veren eğitimlerin düzenlenmesi
Yaş Grupları İçin Özel Eğitim Programlarımız
3-7 Yaş
EYDE(Erken Yoğun Davranışsal Eğitim) Programı
7 Yaş ve Üzeri Akademik Eğitim Programı
11 Yaş
ve Üzeri Günlük Yaşam Becerileri Eğitim Programı
· Öğrencilerin bireysel ihtiyaçları göz önüne alınarak çocuk için en uygun program hazırlanmaktadır.
·
Program dâhilinde 1 günde 7 saat, hafta da 5 gün olmak üzere ayda 140 saat eğitim verilmektedir.
·
Her öğrencinin 2 eğitmeni olup biri akademik öğretim eğitmeni diğeri hareket eğitimi eğitmenidir.
·
Programlar aşağıda gösterilen mutluluk veren eğitimler ile desteklenmektedir.
·
RAM raporunuzu kurumumuzda değerlendirebilirsiniz.
Vakfımızdan hizmet alan öğrencilerimizin faydalanabilecekleri tüm programları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz

Bireysel (Özel) Eğitim

3-7 Yaş EYDE Programı

7 Yaş ve Üzeri Akademik Eğitim Programı

11 Yaş ve Üzeri Günlük yaşam Becerileri Eğitim Programı

Hareket Eğitimi

Kapalı Salon Çalışmaları

Fitness

Yüzme

Ergoterapi

· Duyu Bütünleme

· Uğraşı Terapisi

(Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi)

Mutluluk Veren Eğitim

Seramik

Müzik

Resim - Kolaj

Tarımsal rehabilitasyon


OTİZM VAKFI EĞİTİM TESİSLERİ

YENİ YAPILARI VE YENİ KURULUŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

Ankara İncek’te bulunan günlük yaşam merkezi faaliyete başladığından bu yana bir yılı aşkın bir süre geçti. 2013 yılı Haziran ayında “Spor Eğitim Merkezi” ile başlayan çalışmalarımız, “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi” ve “iş ve mesleki eğitim merkezi”nin de açılması ile daha da çeşitlendirilmiş, zenginleştirilmiş durumdadır.

Yine “Otizm Vakfı Spor Kulübü Derneği” ile “Otizm Vakfı İktisadi İşletmesi” kurulmuş, faaliyetini sürdürmektedirler.

Otizm Vakfı günlük yaşam merkezi, tüm otistik çocuk veya bireylere yararlı olacak model bir proje oluşturmak amacındadır. Gelecek planlarını bunun için yapmaktadır.

Geçen süre içinde daha çok fiziki ihtiyaçların sağlanması, çeşitliliğin artırılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi konularında yoğunlaştık. Maddi ve manevi her türlü desteğin artırılması için hareket ettik.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde EYDE (Erken Yoğun davranışsal Eğitim Programı),Doğal Öğretim Stratejileri uygulanmaktadır.Çalışmalar IPAD(teknolojik)eğitimi ile desteklenmektedir.

Şimdi kapalı bir spor salonumuz var. Isı yalıtımlı, ısıtmalı ve aydınlatmalı. Bundan sonra çocuklarımız kışın fırtınada, yağmurda ve karda, yazın ise yakıcı sıcaklarda kapalı spor salonu sayesinde olumsuz hava koşullarından etkilenmeden çalışmalarını sürdürecek, eğlenebilecek, oynayabilecekler.

· Ortam ısıtmalı, kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzumuz tamamlanmıştır. Burada 9 m2 ve 75 cm derinliğinde küçük havuz,48 m2 ve 140 cm derinliğinde büyük havuz bulunmaktadır.

Küçük yaş gurubundaki çocuklarımız için ayrı bir spor salonu oluşturduk. Onlara özel aletler alarak düzenlemeler yaptık.

· Çocuk oyun parkının etrafı kare tel örgü ile çevrilip güvenliği arttırılmıştır.6’lı açık alan fitness grubu, her yaştaki çocuğumuzun kullanabileceği basket potaları, oturma grupları ile daha zengin hale getirdik.

 

· Çok amaçlı yemekhane, kafeterya ve kantin kurulmuştur. Aynı anda 70 kişinin yemek yiyebileceği alan ve daha fazla kişiye yemek hazırlanacak sanayi tipi mutfak oluşturduk.

 

· Müzik odası oluşturduk. Müzik çalışmaları hakkında önümüzdeki günlerde yeni duyurular yapacağız.

 

· Seramik atölyesi kurduk. Temin ettiğimiz seramik fırınını faal hale getirdik. Burada seramik çalışmalarının yanında resim ve kolaj (kesyap)çalışmaları da yapılacaktır.

 

· Hobi bahçelerimizde çeşitli sebzeler yetiştirdik. Kapalı alanlarımız da mantar üretimi yaptık.

 

Dönülmez bir yola girdik. Öncelikle bu tesiste olgunlaşmamız, en bilimsel ve en yararlı sistemi oluşturmamız ve sürdürebilmemiz gerekli. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden şube veya temsilcilik açma talepleri geliyor. Ancak yeni merkezler açmak için zamana ihtiyacımız var. Öncelikle deniz kıyısında bir yaz kampı açmak istiyoruz. Bunun için girişimlerimiz var. Çok olumlu gelişmeler de var fakat açıklama yapmak için henüz erken.

Asıl olanın; yararlı olmak, çocukta gelişme sağlamak, çocuğun ve ailenin yaşam kalitesini yükseltmek ve bizden sonra çocukların, yaşamlarının sonuna kadar kalabilecekleri güvenilir bakım merkezleri kurmak olduğunu hiç unutmuyoruz. Unutmamalıyız. Güzel binalar, alanlar, malzemeler önemli ama tek başına hiçbir şey değil.

Üniversiteleri, ilgili bakanlıkları ve bağlı kuruluşları sisteme katmaya çalışıyoruz.

Ancak öncelikle bu sorunu yaşayan aile ve yakınlarının ve tüm toplumun duyarlılığının arttırılması, desteklerini göstermeleri gerekiyor.

Bütün etkinlik ve ilişkilerimiz açıktır. Otizm Vakfı bu toplumun malı ve değeri olmalıdır. Kişiye bağlı değildir. Yönetimler değişse de sistem sürüp gitmelidir.

Burada bir konuya özellikle değinmek istiyorum; Vakfın kuruluşundan bu yana hem kendi içimizde hem de oluşumun dışında kalanlarla bazı görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyoruz. Elbette farklı düşünceler olacaktır. Burada önemli olan ve unutulmaması gereken nihai amacımızdır. İnsan egosunu, hırslarını, varlığının bir parçası saymalıyız ama fırsat buldukça dışarıdan bir gözlemci gibi olaylara bakabilmeliyiz. Kalabalık gurupların bulunduğu ortamlarda dedikodu çarkının da döndüğünü bilerek ve fakat hiçbir şeyden çekinmeden doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Birçok çalışanımız ile zaman içinde yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Bu durum O arkadaşlarımızın kötü insan veya çok başarısız oldukları anlamına da gelmemeli. Doku uyuşmazlığı, beklenti farklılıkları diyebiliriz belki.

Düşünce, görüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşınız. Makale şeklindeki yazılarınızı yayınlamaktan mutluluk duyarız.

Son olarak hiçbir maddi çıkar beklemeden emek veren, vakit ayıran başta yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, kurucu arkadaşlarımıza ve bir şekilde yollarımızın kesiştiği, kurabiye yapıp gönderenden dostlardan başlayarak önemli maddi katkılar vererek eksiklerimizi tamamlayan güzel gönüllü destekçilerimize teşekkürü borç biliriz. Ekim 2014

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu adına Aydın ÇAYAN

 AÇIK MEKTUP KÖŞESİ

Merhaba, bundan sonra bu köşede otizm Vakfının etkinliklerini, kısa ve uzun vadede amaçlarını anlatacağız, ailelerimiz ve ilgilenenlerle görüşlerimizi düzenli aralıklarla paylaşacağız. Farklı görüş ve önerileri dikkate alacağız. Yasal haklarımıza yer vereceğiz, daha başka neler olması gerektiği üzerinde duracağız.

Otizm Vakfı’nın kurucuları tesadüfen bir araya gelmiş otizm tanısı almış çocukları bulunan insanlar. Hepsini çok yakından tanımıyor olsak da gözlemimiz, büyük sıkıntılar yaşadıkları yönündedir. Her birinin Vakıf’tan beklentilerinin ayrıntısını bilmiyoruz. Ancak Vakıf kurucusu olsun veya olmasın ortak sorunları otizm olan kişilerin, çocuklarının geleceklerinden kaygı duymadan, güvenli bir yaşam istediklerini biliyoruz. Daha güçlü bir duyarlılık bekliyoruz. Başkalarından beklemek, başka ülkelere özenmek bizi ilerletmiyor. Ancak mutlaka yapabileceklerimiz olduğuna inanmalıyız. Öncelikle güvenebileceğimiz kurumlar oluşturmalıyız. Bunları yaygınlaştırmalıyız. Vakfımızın kapıları bunun için herkese açıktır. Vakıf kurucusu olsun ya da olmasın bu sorunla mücadele edenlerle birlikte olacağız.

Yurdumuzda engellilerin toplam nüfus içindeki oranının yüzde ondört civarında olduğu resmi açıklamalarda yer alıyor. Bu engel gurupları içinde otizm tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artıyor. Bu günkü bilgilere göre doğan her yüz çocuktan biri otistik oluyor. Yine erkek çocuklarda kızlara göre dört kat fazla rastlandığı, tek bir sebebinin olmadığı ve tek bir tedavi yönteminin bulunmadığı da biliniyor. Aslında kesin sonuç veren ve her otistik çocuk için uygulanabilen bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Bunun nedeni de çocuklardaki otizm düzeyinin veya oranının farklı farklı olması veya O’nu otistik yapan sebebinin farklı olmasıdır.

Yoğun, nitelikli bireysel eğitim şimdi bilinen en iyi ve bilimsel yöntem. Alternatif yöntemler ise saymakla bitmez. Aileler yorgun, dağınık, çaresiz ve aldatılmaya oldukça müsait.

Ülkemiz, otistik çocukların veya bireylerin eğitimi ve sağlıklarına kavuşturulması veya kendine yeter seviyeye yaklaştırılması için gerekli olan kurumlara, duyarlılığa, eğitim ve bilgi düzeyine ve bu amaçla ayrılmış kaynağa ne yazık ki sahip değil. Yıllardır yasak savma, yapıyormuş gibi görünme dışında bu amaçla yapılan yatırımlar veya eğitim programları acaba kaç çocuğu bu illetten kurtardı. Etrafınızda otizmden kurtulmuş kaç çocuk görüyorsunuz.

Bunları karamsar bir tablo çizmek için ifade etmiyorum. Bu alanda gelişmiş dediğimiz ülkelerde yapılanlar da belki tüm çocukları kurtarmıyor ama en azından oranın, ülkemize göre oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Oralardaki aileler çocuklarından daha bağımsız, daha mutlu ve geleceğe daha güvenle bakabiliyorlar. Çünkü sistem dediğimiz şey, güneşten de, denizden de, sıcakkanlı insanlardan da, iyi komşuluk ilişkilerinden de, akrabalık bağlarından da daha önemli ve gerekli bizim için. Çünkü sistem; hastalandığınızda veya öldüğünüzde çocuğunuzu emanet edebileceğiniz, ne olacağını bildiğiniz bir yapıya sahip. Kardeşin, akrabanın ise ne olacağını veya ne yapacağını kestirmek mümkün değil. Ya çok yaşayacaksınız ya da çocuğu kendinizle birlikte götüreceksiniz bu dünyadan.

Bizim için esas olan dürüstlük, samimiyet, hüsnüniyet, maddi çıkar beklememektir. Bir de bu alan da birilerinin statü sahibi olarak kendilerini mutlu edecekleri yer olmamalıdır. Bu kıstaslarla emek veren her kim olursa baş tacımız olmalıdır.

İncek’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının tahsis ettiği binalarda spor eğitim tesisimiz faaliyetine daha önce başlamıştı. Çok kısa bir süre sonra Özel Eğitim merkezini açacağız. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iznimizi aldık. Burada bireysel ve gurup eğitimleri başta olmak üzere iş ve mesleki eğitim çalışmaları da yapacağız. Hem de oldukça yoğun ve kaliteli olacak bu eğitim. Bu konuda gelecek günlerde daha ayrıntılı duyurular ve yazılar yayınlayacağız. Ön yargısız, içten şahsi beklenti olmaksızın ilgi ve destek bekliyoruz. Bu desteğin gönlünüzle olması da yeterlidir. Görüşmek ve sonuca odaklı yol arkadaşlarını çoğaltmak umuduyla saygılar sunuyorum.

Aydın ÇAYAN, Otizm Vakfı Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı.