Otizm Vakfı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Doğal Öğretim Stratejisi-Aile Eğitim semineri

25 Ocak 2015 Pazar günü Bil. Uzm. Arif BABACAN’ın  sunumu ile Doğal Öğretim stratejisi-aile eğitim semineri düzenlendi.İki oturum halinde süren seminere 16 ailemiz katılmış olup; saat 10:00’da başlayıp 16:00’da bitmiştir.

Doğal Öğretim sratratejisi.

Etkinlikleri ço­cuğun ilgilerini dikkate alarak seçme, işlevsel ve genellenebilen amaçları, rutinlerin ya da planlanmış etkinlikle­rin içine gömerek öğretme, davranışla doğal ve anlamlı bir ilişki içinde olan davranış öncesi ve sonrası uyaranla­rı kullanma gibi öğeleri içerir. Eğitim ortamlarında çoklu uygulama fırsatları sağlaması, ekstra bir öğ­retim oturumu düzenlenmeden günlük rutin içerisindeki etkinliklerle akademik ve gelişimsel becerilerin öğre­tilmesi, çocukların ilgilerinden ve içsel motivasyonlarından yararlanılması, eğitim ortamlarında başarılı uygula­maların artmasına katkı sağlamaktadır. Doğal öğretim sürecinin, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi için kullanılabileceği ifade edilmektedir. Doğal öğretim süreçleri; çocuğun liderliğinin ve ilgisinin izlenmesini, rutin, etkinlik ve geçişlerin öğretim ortamı olarak kullanılmasını, etkinliklerin, nesnelerin ya da oyuncakların pekiştireç olmasını, farklı ortamlarda farklı bireylerle öğretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu özelliklerle, çocuk için belirlenen öğretimsel amaçların; rutinlere, etkinliklere dahil edilerek doğal öğretim süreçlerinin kullanılması gerektiği ifade edilmektedir. Özellikle neyin öğretileceğinin, çocuk için gelişim düzeyine uygun işlevsel davranışların bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu davranışların hangi etkinliklerde, hangi rutinlerde ve geçişlerde nerede öğretileceğinin belirlenmesi ile  hangi süreçlerde amacın öğretebileceği  belirtilmektedir. Nasıl öğretileceği ise daha çok doğal öğretim yöntemleri kapsamında bazı tekniklerden bahsedilmektedir. Bu tekniklerden bazıları; ulaşılamaz hale getirme, sınırlı oranda verme, eksik bırakma, şaşırtıcı beklenmedik durumlar yaratma, beklenti içinde olma, talep etme gibi süreçlerdir. Bu süreçler yaratılarak; fiziksel yardım, model olma ve sözel veya sözel olmayan ipuçları ile öğretim yapılmaktadır.

Kaynak: Arzu ÖZEN,Yasemin ERGENEKON, İbrahim H. DİKEN (Anadolu Üniversitesi)

Doğal ortamda kullanılan öğretim tekniklerini be­nimseyen araştırmacı ve eğitimcilere göre, beceri­ler günlük yaşam rutinleri içinde sergilendiği bi­çimde ve bu ortamlarda bulunan doğal etkinlik­lerle öğretilmelidir. Doğal ortamda kullanılan öğ­retim tekniklerinde, rastgele düzenlenen bir öğre­tim değil, davranışın gerçekleşmesi beklenen doğal ortamında, sistematik olarak öğretimi hedeflenir (Bricker, Pretti-Frontczak ve McComas, 1998; Kurt ve Tekin-İftar, 2008; McBride ve Schwartz, 2003). Aynı zamanda, doğal ortamda kullanılan öğretim tekniklerinin kaynaştırma ortamlarının özellik­lerine daha uygun olduğu; ayrıca, anne-babaların da bu yaklaşımları kullanarak çocuklarına günlük yaşam rutinleri içinde bazı becerileri kazandırabi­lecekleri ifade edilmektedir (Bircker ve ark., 1998