Otizm Vakfı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kanunlar

# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 1509
2 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1362
3 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç ,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 1207
4 Belediye Kanunu 1207
5 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 1160
6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1116
7 Devlet Memurları Kanunu 1504
8 Elektronik Haberleşme Kanunu 1357
9 Emlak Vergisi Kanunu 1122
10 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1043
11 Gelir Vergisi Kanunu 1083
12 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1568
13 Gümrük Kanunu 1156
14 İl Özel İdaresi Kanunu 1232
15 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 1150
16 İmar Kanunu 1090
17 İş Kanunu 1149
18 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1139
19 Karayolları Trafik Kanunu 1249
20 Kat Mülkiyeti Kanunu 1408
21 Mesleki Eğitim Kanunu 1248
22 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1425
23 Milli Eğitim Temel Kanunu 1136
24 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 1268
25 Nüfus Hizmetleri Kanunu 1182
26 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 1180
27 Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2335
28 Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1141
29 Pasaport Kanunu 1299
30 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 997
31 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1076
32 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 1230
33 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 3017
34 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1810
35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 1672
36 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 980
37 Türk Ceza Kanunu 1211
38 Türk Medeni Kanunu 1333
39 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Medenî Kanunu 951