Otizm Vakfı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kanunlar

# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 1360
2 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1273
3 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç ,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 1095
4 Belediye Kanunu 1090
5 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 1058
6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1020
7 Devlet Memurları Kanunu 1344
8 Elektronik Haberleşme Kanunu 1238
9 Emlak Vergisi Kanunu 1002
10 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 949
11 Gelir Vergisi Kanunu 983
12 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1441
13 Gümrük Kanunu 1062
14 İl Özel İdaresi Kanunu 1119
15 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 1034
16 İmar Kanunu 997
17 İş Kanunu 1028
18 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1032
19 Karayolları Trafik Kanunu 1168
20 Kat Mülkiyeti Kanunu 1252
21 Mesleki Eğitim Kanunu 1145
22 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1318
23 Milli Eğitim Temel Kanunu 1046
24 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 1146
25 Nüfus Hizmetleri Kanunu 1081
26 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 1075
27 Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2033
28 Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1013
29 Pasaport Kanunu 1174
30 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 886
31 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 961
32 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 1105
33 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 2446
34 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1617
35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 1463
36 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 889
37 Türk Ceza Kanunu 1101
38 Türk Medeni Kanunu 1200
39 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Medenî Kanunu 869