Otizm Vakfı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kanunlar

# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 1461
2 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1331
3 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç ,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 1174
4 Belediye Kanunu 1169
5 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 1133
6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1086
7 Devlet Memurları Kanunu 1447
8 Elektronik Haberleşme Kanunu 1321
9 Emlak Vergisi Kanunu 1089
10 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1022
11 Gelir Vergisi Kanunu 1056
12 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1522
13 Gümrük Kanunu 1135
14 İl Özel İdaresi Kanunu 1197
15 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 1124
16 İmar Kanunu 1063
17 İş Kanunu 1106
18 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1106
19 Karayolları Trafik Kanunu 1229
20 Kat Mülkiyeti Kanunu 1379
21 Mesleki Eğitim Kanunu 1215
22 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1396
23 Milli Eğitim Temel Kanunu 1107
24 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 1231
25 Nüfus Hizmetleri Kanunu 1151
26 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 1151
27 Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2235
28 Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1104
29 Pasaport Kanunu 1272
30 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 964
31 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1046
32 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 1185
33 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 2791
34 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1748
35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 1614
36 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 955
37 Türk Ceza Kanunu 1185
38 Türk Medeni Kanunu 1291
39 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Medenî Kanunu 927