Otizm Vakfı


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kanunlar

# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 1414
2 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1298
3 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç ,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 1122
4 Belediye Kanunu 1112
5 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 1081
6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1033
7 Devlet Memurları Kanunu 1385
8 Elektronik Haberleşme Kanunu 1264
9 Emlak Vergisi Kanunu 1035
10 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 975
11 Gelir Vergisi Kanunu 1002
12 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1463
13 Gümrük Kanunu 1086
14 İl Özel İdaresi Kanunu 1147
15 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 1070
16 İmar Kanunu 1012
17 İş Kanunu 1053
18 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1057
19 Karayolları Trafik Kanunu 1186
20 Kat Mülkiyeti Kanunu 1277
21 Mesleki Eğitim Kanunu 1169
22 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 1345
23 Milli Eğitim Temel Kanunu 1067
24 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 1181
25 Nüfus Hizmetleri Kanunu 1111
26 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 1102
27 Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2123
28 Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1051
29 Pasaport Kanunu 1215
30 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 912
31 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 992
32 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 1132
33 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 2575
34 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1682
35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 1532
36 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 911
37 Türk Ceza Kanunu 1132
38 Türk Medeni Kanunu 1237
39 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Medenî Kanunu 881