3 – 7 Yaş EYDE Programı

ERKEN YOĞUN DAVRANIŞSAL EĞİTİM(EYDE) PROGRAMI (3-7 yaş)

EYDE, UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) ilkelerine dayalı çeşitli öğretim tekniklerinin sistematik kullanımıyla otistik özellikler gösteren çocuklara çeşitli beceriler kazandırmak amacıyla Lovaas tarafından geliştirilmiş, bilimsel dayanaklı bir uygulamadır.

EYDE uygulamaları başta ABD olmak üzere pek çok ülkede uzun yıllardır yürütülmekte olup, bu uygulamaların otizm tanılı çocuklar üzerinde yarattığı etkilere ilişkin çok sayıda deneysel araştırma bulgusu mevcuttur. Öte yandan, Türkiye’de bu tür uygulamaların alanyazında önerildiği biçimde sistematik olarak yürütülmesi çalışmaları ancak son yıllarda başlamıştır.

Öğretimde kullanılan en temel davranışsal süreçler; sistematik pekiştirme (olumlu pekiştirme, ayrımlı pekiştirme, pekiştirmeyi silikleştirme vb.), uyaran kontrolü (öncül düzenleme, ipucu sunma ve silikleştirme vb.), güdüsel işlemler (pekiştirmenin etkililiğini artırmak amacıyla çocuğun ilgilerinden, tercihlerinden vb. yararlanma) ve genellemedir (Hayward, Gale ve Eikeseth, 2009

Erken yoğun davranışsal eğitim programları otizmli çocuklar için hayati önem taşıyor. Çünkü eyde programlarına en az 2 yıl süreyle devam eden otizmli çocukların yaklaşık yarısı ileriki yıllarda normal eğitim ortamlarına devam edebilmekte ve toplumsal yaşama katılabilmektedir. 

Otizm Vakfında uygulanan EYDE programının kapsamı

1-Eşleme Becerileri

2-Ayırma(Sınıflama) Becerileri

3-Taklit Becerileri

4- Alıcı Dil Becerileri

5-İletişim Öncesi Beceriler

6- Oyun Becerileri

7- İfade Edici Dil Becerileri

8- El Becerileri

9-Tuvalet Becerileri

10-Temel Özbakım Becerileri

EYDE programlarının hedef kitlesi 3-7 yaş arası otizmli çocuklardır. Eğitime olabildiğince erken başlamak çocuğun gelişimi için önem taşımaktadır.

EYDE programlarının yoğunluğu; programın kalitesi ve etkililiği açısından çok önemlidir. Haftada 20-40 saat arası eğitim hedeflenir. Bu nedenle Vakıfta 3 program alternatifi sunmaktayız.

1.Alternatif: haftada 5 gün, tam gün eğitim

2.Alternatif: haftada 5 gün yarım gün eğitim

3.Alternatif: haftada 3 gün tam gün eğitim

Programın Yürütülmesi:

Vakıfa gelen ailelerle önce kapsamlı bir değerlendirme yapmaktayız. Bu süreci Eğitim Koordinatörümüz yürütmektedir.

Bu değerlendirme süreci aşağıdaki aşamaları içermektedir:

-Tıbbi değerlendirme raporlarının incelenmesi

-GOBDÖ-2-TV(Gilliam otistik bozukluk derecelendirme ölçeği-2-Türkçe Versiyonu) uygulanması

-Aile görüşme formlarının uygulanması

-Kontrol listelerinin uygulanması

-Öğretmen tarafından geliştirilen değerlendirme araçlarının uygulanması

-Öğrencinin performans alımının yapılması

-Bireysel eğitim programının hazırlanması

-Bireysel eğitim, hareket eğitimi ve mutluluk veren eğitimlerin düzenlenmesi

Değerlendirme sonucuna göre birey ve ailesi uygun programa dahil edilmekte.

Bu nedenle gelmeden önce mutlaka randevu alınız:

Özel Eğitim koordinatörümüz Berat ÇELİK ten EYDE hakkında bilgi almak için  0312 460 17 98 numarayı arayarak randevu alabilirsiniz.Randevu ücretsizdir.