7 Yaş ve Üzeri Programı

7 YAŞ VE ÜZERİ EĞİTİM PROGRAMI

Bu programda; çocuklara okuma-yazma becerileri, toplumsal uyum becerileri, matematik becerileri öğretilmekte. Yine çocukların dil ve iletişim becerileri, Türkçe becerileri geliştirilmeye çalışılmakta. Bu programda; aileler çocukları için istedikleri kadar seans alabilirler.

TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ
HAYAT BİLGİSİ
DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ
OKUMA YAZMA
MATEMATİK
BEDEN EĞİTİMİ
GÖRSEL SANATLAR