Burs (Özel Eğitim)

OTİZM VAKFI ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI BURS KRİTERLERİ

AMAÇ:

Burs kriterleri, Otizm Vakfı ORBEP(Otizm Riskli bebekler Eğitim Programı), EYDE (Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim Programı), ODEP Okul Öncesi Destek Eğitim Programı), nda eğitim alacak  otistik bireylerin özel eğitim burs koşullarını ve uygulama usullerini düzenler.

SÜREÇ ANA HATLARI:

Yeni kayıt yapılacak otistik bireyin hangi programda eğitim bursu alacağına, öğrenci sayısına, hangi öğrenciye ne kadar süre ve sayıda burs verileceğine Vakıf Yönetim Kurulu karar verir. Burs komitesi, kimlere ne kadar burs verileceği kararını komisyon marifetiyle alır ve Vakıf Yönetim kurulu onayına sunar. Vakıf Yönetim Kurulu kararları kesindir.

Burs alacak öğrencinin velisinin; ‘’Burs başvuru koşulları’’ndaki bilgilerin tetkikinden ve Vakıf Yönetimi tarafından öğrenci velisinin evine/işyerine yapılacak ziyaretlerle burs alıp alamayacağı tespit edilir.Ayrıca ailedeki 18 yaş üstü bireylerin, www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleriyle alacakları adlarına kayıtlı gayrimenkul dökümlerini ve bağlı bulunduğu İl/İlçe’nin Trafik Tescil Müdürlüğü’nden üzerine kayıtlı aracı da başvuru koşulları ekinde tevsik etmeleri gerekir.

Burs koşulları 

 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Otizm veya Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış olması,
 3. Usulüne uygun olarak bütün evrakların verilmesi,
 4. ORBEP için (0-3 yaş), EYDE ve ODEP için (3-7 ) yaşında olmak.

Burs Talebi İçin İstenilen Evraklar

 • Veli ve Çocuğun Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Adresi
 • Çalışan Bireyin Ücret Bordrosu veya Gelir Belgesi
 • Gayrimenkul Beyanı (e-devlet şifresi ile temin edilen belgedir)
 • Ev Kendisinin ise Tapunun Fotokopisi
 • Kira ise Kontrat Fotokopisi
 • Yeşil Kartlı ise Kartın Fotokopisi
 • Tam Teşekküllü Sağlık Raporu
 • Eğitim (RAM) raporu
 • 2 Adet Çocuğun Resmi

Önemli Not: Gerçek dışı beyanda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca durum, ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirerek gerekli resmi işlem yapılır.

 • Burslar verilirken öğrencilerin RAM raporlarında belirtilen destek eğitim ihtiyacına göre (bireysel veya bireysel+ grup) Milli Eğitim Bakanlığı katkısı düşülmektedir.
 • Öğrencinin RAM raporu yoksa bireysel eğitim ücreti tutarındaki fark ücret aile tarafından ödenir.
 • Eğitim bursu her öğrenci için tahsis edilecek miktar her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenecektir. Bir yıl/dönem mali yardım almış olmak kazanılmış hak sayılmaz ve sonraki yıllarda da mali yardım alacağı konusunda öğrenciye öncelik ya da garanti oluşturmaz.
 • Burs devamının sağlanması için, velinin burs ihtiyacının devam ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir. Mali durumlarında değişiklik olan veliler, mali durumlarını gösteren belgeleri burs komitesine sunmakla yükümlüdürler. Mali durumundaki değişikliği burs komitesine sunmadığı belirlenen velilerin durumları burs komitesi tarafından değerlendirilir ve bursları kesilebilir.
 • Düzenlenen aile eğitim seminerlerine 2 defadan fazla katılmayan velilerin burs durumları, burs komitesi tarafından değerlendirilir ve bursları kesilebilir.
 • Velilerin, bursun devam edebilmesi için, kurum tarafından belirlenen zamanlarda kurum ziyaretine katılmaları gerekmektedir. Kurum ziyaretlerine 4 defadan fazla katılmayan velilerin bursları kesilebilir.
 • Programlardan herhangi birine devam eden öğrencilerden, RAM tarafından verilen raporla kaynaştırma programına bir özel eğitim desteği olmadan devam etmesi uygun görülen öğrencilerin bursları kesilir.

BURS KOMİTESİ:

 • Burs komitesinin başkanı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısıdır.
 • Burs komitesi; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcısı, Özel eğitim koordinatörü yada kurum müdüründen herhangi biri olmak üzere 3 kişiden oluşur.