Gönüllü Ol Gönlümde Ol

Gönüllü Ol Gönlümde Ol

Bu dünyada bir insan olabilirsin ama birisi için bir dünya olabilirsin
Gabriel Garcia Marguez

Tanımı: Üniversitelerin ilgili fakülteleri ile işbirliği sağlanarak, fakültelerin öğrencilerine staj, otistik bireylerin eğitim,öğretim ve gelişimlerine katkı sağlanarak karşılıklı kazanım sağlanması hedeflenir.
Amaç: Otistik çocukların farklı kişilerle eğitim,öğretim ve gelişimine destek olurken, belirli kişilerden eğitim,öğretim almadaki engellerin kalkmasına yardımcı olmak, iletişim becerilerini desteklemek, genelleme yapabilmelerine olanak sağlamak, daha sosyal olabilmelerini amaçlamakla, aileye moral destek ve otizmin etkilediği diğer kişilerin yaşantılarına ortak olmak; Katılımı sağlanan gönüllünün ileriki mesleki yaşamına otizmi tanıyarak başlaması ve farkındalığın olabildiğince arttırılmasını sağlamaktır.
Süresi: Bir Eğitim ve Öğretim takvim  yılını kapsamaktadır.Milli,Dini ve resmi tatil sürelerinde çalışmalar yapılmaz.
Katılım: Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler ile öncelikli vakıf üyelerinin yaş sınırı olmaksızın otistik çocukları ile tüm otistik bireylerdir.

Bütçesi: Gönüllülük esasına dayanan bu projeye katılan taraflara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Hazırlanan kırtasiyeler projeyi uygulayan Otizm Vakfı tarafından karşılanacaktır. Yapılacak toplantılar çeşitli kuruluşların toplantı yerleri ücretsiz kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca bir bütçe hazırlanmamıştır.

Proje sorumlusu: Otizm Vakfı.
Eylem Planı: Hedef gönüllü kitlesi olarak ANKARA  da bulunan Üniversitelerin ilgili bölümünde okuyan öğrenciler seçilmiş olup, bu bölümlere yazılı duyuru yapılarak projeden haberdar edilmeleri ile yine aynı bölümlerin Öğretim üyeleri ile konuşularak projenin amaç ve hedefleri anlatılarak gönüllü katılımı sağlanacaktır.
Katılımı sağlanan gönüllünün okuduğu bölümde kazandığı bilgi,beceri,deneyimlerini ziyarette bulunacağı otistik bireyle paylaşması sağlanacaktır.Gönüllünün istek ve yetenekleri ve otistik bireyin desteği ile iletişim becerilerinin arttırılması ile otistik bireyde var olan kendiliğinden çıkmayan yetenek ve becerilerinin keşfedilmesine de neden olacaktır.(özellikle müzik,resim,matematik v.b gibi)

Yeterli gönüllüye ulaşılınca bilgilendirme toplantısı yapılacak olup; gönüllülerle otistik bireylerin eşleştirilmesinde kolaylık sağlanacak olan gönüllüye ait form un doldurulması sağlanacaktır. Katılım gönüllünün müracaatı ile olacağından toplantı dışında katılım olması halinde yine aynı yöntem uygulanacaktır.

Aynı duyuru otistik çocuk sahibi üyelere de yapılacak olup çocuğa ait bilgileri gösterir form doldurulması sağlanacaktır. Her iki taraftan toplanan formlara sadık kalarak eşleştirmeler yapılacak olup ikinci bir gönüllü ve otistik aile toplantısı ile tanışmaları sağlanacaktır. Belirli bir süre devam eden bu çalışmanın daha verimli hale getirilmesi ve yaşanan sorunların giderilmesi için gönüllülerle ilgili bir toplantı daha yapılacak olup bu toplantının tarihini proje sorumluları belirleyecektir. Yine gönüllü ve ailelerden proje ile ilgili geri bildirim almak için her iki tarafa da verilecek bilgi formlarının doldurulması sağlanacaktır.

Yapılacak duyuru ilanı, ilk katılım gönüllü formu, Otistik çocuk bilgi formu, projeye katılan gönüllü geri bildirim formu, projeye katılan otistik çocuk ailesi geri bildirim formu; Proje sorumluları tarafından hazırlanacaktır. Bu formlar oluşturulacak klasörde veri olarak saklanacaktır. İnternet üzerinden gönüllüler ile haberleşme ve bilgi alış verişinde bulunmak amacı ile adı GÖNÜLLÜ olan bir google grubu oluşturulacaktır.

Proje sorumlu ve yardımcıları yaptıkları çalışmalarında Otizm Vakfı yönetim kuruluna karşı sorumlulardır.
Gönüllü katılımın sağlanacağı bölümlere bakıldığında:

Eğitim Fakülteleri

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi
Resim-İş Eğitimi
İlköğretim ve Ortaöğretim Bölümü
Okulöncesi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Özel Eğitim Bölümü
Zihinsel Engelliler Eğit.

Konservatuvar
Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim
Heykel
Fotoğraf ve video
Görsel İletişim tasarım

Sanat Ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım
El sanatları tasarımı ve üretimi