Mesleki Ve Sanatsal Faaliyetler

 MESLEKİ FAALİYETLER

Otistik bireylerin, normal insanlardan ayrı bir bakım ve eğitime ihtiyaç duyması nedeniyle topluma kazandırılmalarını sağlayacak faaliyetlere katılımlarına destek olmak yoluyla, bölgenin sosyal anlamda gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

Diğer çocuklarla ilişki kurmakta zorluk, rutin yaşama bağlılık, tehlikeye karşı duyarsızlık, sürekli aynı oyunları oynamak, objeleri kendi etrafında çevirmek gibi davranışlar sergileyen otizmli bireyler, beyin gelişimini engelleyen bir rahatsızlığa sahiptirler.

Otizm Vakfı, hizmete girdiği günden itibaren bu tür otistik bireylere tam ve yarım zamanlı olarak uzman eğitmenler aracılığıyla eğitim verilmektedir. Spor Eğitim Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Mesleki Eğitim kurslarıyla otistik çocukların eğitim aldığı merkezde, şehir dışından gelen çocuklara da haftanın belirli günlerinde eğitim imkanı tanınmaktadır.

Günümüzde bu tür özel eğitim gerektiren bireylere bir iş ve meslek kazandırmak, onları ekonomik açıdan bağımsız hale getirmek Otizm Vakfının önemli amaçlarından biridir.

 • İş ve Meslek eğitimi, günlük yaşamlarında bir takım engeller ve sınırlılıklarla karşılaşan özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını zenginleştirmek,
 • bu eğitim sürecinde, bireyin öncelikle iyi eğitimli ve dinamik gençleri kendine model alması ve yeni bir beceri kazanmanın mutluluğunu, arkadaş edinmesi, başarı duygusunu yaşaması, toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamak, toplumun bir parçası olduklarını benimsetmek,
 • eğitim sürecinde ailesinden uzakta kalabilmeyi, kendi kendine yetebilmeyi öğrenmesi ve sorumluluk duygusu geliştirmesi,
 • sahip olduğu meslek ile artık engelli tanımından uzaklaşıp, meslek kimliği ile ön plana çıkması ve böylece, toplumla bütünleşerek daha mutlu, daha doyumlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürme olanağı yakalamalarıdır amacımız.

YAPILAN ÇALIŞMALARIN ETKİLERİ

Otistik Bireyler Açısından;

 • Meslek eğitimi becerileri kazandırmak,
 • Özgüven kazanmalarını, başarı duygusunu ve rekabeti yaşamalarını, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak,
 • Yaşam boyu çalışma alışkanlıkları kazandırmak,
 • Toplumda kabul ve saygı gören yararlı ve üretken bireyler olabilme fırsatı vermek.

Ana babalar Açısından

 • İş ve Meslek eğitiminin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini göstermek,
 • Çocuklarının başarıları ile gurur duymalarına olanak yaratmak,
 • Aileler arasında dayanışma ve işbirliği geliştirmek.
 • Ayrıca bu bireylere sahip ebeveynlerin de içinde bulundukları yaşam standartlarını arttırmaya destek olunarak, çocuklarının geleceğine yönelik bir umut vermektir.

Normal gelişim gösteren bireyler ve Toplum Açısından

 • Toplumsal duyarlılık kazandırmak,
 • Toplumsal sorunların çözümünde aktif rol almalarını sağlamak,
 • Özel gereksinimli bireylerle çalışma deneyimi kazandırmak.
 • Uygun eğitim olanakları sunulduğunda otistik bireylerin de çeşitli alanlarda başarılı olabileceğini kanıtlamak,
 • Otistik bireylerin daha iyi eğitim olanaklarına ulaşmaları için sorumluluk duymalarını ve almalarını sağlamak,
 • Herkes için sağlıklı ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak,
 • Yurt içi ve dışında tanıtımlar ile bu konudaki farkındalığın arttırılması, sürdürülebilir atölye çalışmaları ile eğitim ve iş imkânlarının geliştirilmesidir.

SONUÇ

Otistik bireylerin özellikleri gereği, mevcut eğitim-öğretim ortamlarından yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, öncelikle otistik çocukların bireysel özelliklerine yönelik eğitim-öğretim ortamları oluşturulması ve özelliklerine uygun programlar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kurulan Otizm Vakfı, Ankara bölgesinde yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik erken müdahale çalışmaları yürütmeye, davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve onları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik nitelikli eğitim almalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Bu bireylerin sosyal hayata uyum sağlamak amacıyla gerek yaşadığı andaki, gerekse gelecekteki yaşantılarını sürdürmede farklı beceriler kazanmaları büyük önem taşımaktadır. Bağımsız yaşam becerileri kapsamında yer alan “meslek öncesi ve meslek becerilerinin kazandırılması, bağımsız ve üretken bireyler olarak yaşama tam katılımları açısından çok önemlidir. Bu çalışmalar sonunda geliştirmiş olacakları bu beceriler;

 • iş ve meslek becerilerinin kazandırılması,
 • bireylere iş olanakları sağlama,
 • para kazanmalarını sağlama,
 • işbirliği içinde çalışmayı öğrenme ve sosyal ilişkileri geliştirme gibi fırsatlar sunmaktadır.

SANATSAL FAALİYETLER

Müzik dinlemek bireylerde duygu ve kavram gelişimine yardımcı olmaktadır. Gözlerini ses dolu bir evrene açan çocuklar doğuştan müziğe duyarlıdırlar. Çevrelerinde duydukları seslere ve ritimlere; önce bedenleriyle, daha sonra ses ile tepki gösterirler. Çocuklar kendilerini; özgür, güvenli ve anlayışlı bir ortamda müzikle, şarkıyla, dansla ifade edebilirler.