Misyon – Vizyon – İlkeler

Misyon, 
OTİZM VAKFI; otistik bireylerin sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını, erken teşhis ve tanı olanağı, eğitim ve öğretim çağındaki bireylerin uygun ve nitelikli yöntemlerle eğitim ve mesleki eğitim almalarını, normal bireyler ile sosyal, kültürel, yetenek arttırıcı etkinlikler ile spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapılmasını, kimsesiz veya bakımı aileleri tarafından yeterince sağlanamayan otistik bireylerin devamlı himaye ve kontrol edilmesini, tedavisi sürenlerin vakfın nezdinde kurulacak yaşam merkezinde ömür boyu bakım ve barınma imkanı
sağlamaktır.

Vizyon, 
Otizm çalışmalarıyla Otizm camiasında model gösterilen kurum olmak,
Otizm çalışmalarında geleceğe yön vermek,
Otistik Bireylerin Sağlık ve rehabilitasyon, nitelikli yöntemlerle eğitim, sosyal, kültürel, yetenek arttırıcı etkinlikler, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmaları ile, ömür boyu bakım ve barınma imkanı sağlayan ailelerin ayrılmak istemeyecekleri vakıf olmaktır.

Temel Değerler (İlkeler) 

 1. Atatürk ilkelerini kendine kılavuz edinmiş, yurttaşlık bilincine sahip nitelikli otistik bireyler yetişmesini sağlamak,
 2. Otistik bireylerin ve ailelerinin eğitim, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
 3. Otistik bireylerin ve Ailelerinin mutlu olduğu bir Yaşam Merkezi oluşturmak,
 4. Sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı  kaliteli, yaşam sürmelerini sağlamak,
 5. Vakıf Kurucularının desteğine önem vermek,
 6. Sosyal ve kültürel etkinlikleri yeterince önemsemek,
 7. Vakfın fiziki yapısını iyileştirmek,
 8. Sürekli gelişimi benimsemek,
 9. Çevresi ile uyumlu, paylaşımcı, katılımcı, dayanışma bilincine sahip ve demokrasiyi özümsemiş bireyler olmak Ekip ruhuyla çalışmak,
 10. Hiçbir ayrımcılık yapmamak,
 11. Kalite, Güvenilirlik, Mesleki uzmanlık, Tarafsızlık ve şeffaflık, Kişisel verilerde gizlilik, veri sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı göstermek,
 12. İnsan ilişkilerimizde sevgi, saygı ve hoşgörüye önem vermek,
 13. Otistik birey ve ailelerinin beklenti, duygu ve düşüncelerine değer vermek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak,
 14. Çalışmalarda objektiflik ilkesini göz önünde bulundurmak,
 15. Tüm etkinliklerimizi, bilimsel gelişmelerin ve bilimsel kuramların ışığında ve dahil olduğumuz mevzuata uygun bir şekilde düzenlemektir.