Otizm, Ahşaba Yeniden Can Veriyor – Ankara Kalkınma Ajansı – Faaliyet Takvimi

FAALİYET TAKVİMİ
NO FAALİYET ADI AYI
1 Proje Planlaması 01.07.2016/01.08.2016
2 Oyuncak Ahşap Üretimi Eğitim Planı 01.08.2016/01.10.2016
3 Ahşap Atölyesi Kurulumu Planı 01.09.2016/01.10.2016
4 Ahşap Atölyesinin Kurulması 01.10.2016/01.11.2016
5 Ahşap Oyuncak Prototipi Geliştirilmesi 01.11.2016/01.01.2017
6 Oyuncak Ahşap Eğitiminin Verilmesi 01.01.2017/01.06.2017
7 Oyuncak Ahşap Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Dokümantasyonu 01.04.2017/01.06.2017
8 Projenin Tanıtımı; Seminer Planlaması ve Yapılması 01.05.2017/01.06.2017
9 Projenin sonuçlarının değerlendirilmesi ve Kapanış 01.06.2017/01.07.2017

Faaliyet Planı

 1. 1. Faaliyet Adı: Proje Planlaması (01.07.2016/01.08.2016)

Faaliyet Ayları: 1

Uygulama Birimi: Otizm Vakfı, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Uygulama Birimi Rolü:

Otizm Vakfı,projenin başından sonuna kadar planlanması ve uygulanmasından sorumludur.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ise eğitim müfredatının hazırlanması, üretilecek ahşap oyuncakların prototiplerinin geliştirilmesi ve patentinin alınmasından sorumlu olacaktır.

Detaylı Açıklama :Otizm Vakfı, projenin hazırlayan ve sunan kurum olarak planlanması ve uygulanmasından sorumludur. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ise eğitim süresince kullanılması planlanan ahşap oyuncakların otizmli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi konusunda prototiplerinin geliştirilmesi ve patentinin alınmasından sorumlu kurum olup projenin bu aşamadaki planlamasında yer alacaktır. 12 aylık planlanan Otizm; “Ahşaba Yeniden Can Veriyor” adlı projenin planlanması amacıyla proje ortakları ile projenin planlaması yapılacaktır. Proje adımları üzerinden tek tek geçilerek projenin en alt detaya kadar irdelenmesi sağlanacaktır.Projeden yararlanacak hedef grupların belirlenmesi, ulaşımlarının sağlanması, eğitim süresince güvenlik ve eğitim ortamının hazırlanması ve muhafaza edilmesi, atölyenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurulması, Ar-Ge çalışmaları ışığında üretilecek ahşap oyuncakların prototiplerinin oluşturulması, yeni ürünler için patent alınması, fakülte bünyesinde bir yarışma düzenlenerek prototip geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması, ahşap oyuncak yapımı eğitim müfredatının hedef kitle ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmesi, eğitmenlerin hazırlanması, eğitime ketılacak otistik bireylerin Vakıf merkezine transferleri ve eğitim süresince gerekli işlemlerin planlanması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi, istihdama yönelik gerekli işlemlerin yapılması ve bu kapsamda ilgili kurumlar ile iletişime geçilmesi, proje sürecinin medya çıktılarının düzenlenmesi, tanıtımı amacıyla broşür, katalog, CD vs. hazırlanması, proje amacını ve çıktılarını anlatan seminer düzenlenmesi ve yurt dışı bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, medya aracılığıyla proje tanıtımının gerçekleştirilmesi ve projenin bitiş raporunun tamamlanması adımlarının planlanacağı ve düzenleneceği bu faaliyetin bir ay içinde yapılması öngörülmektedir. Proje ekibinin belirlenerek iş planlarının düzenlenmesi, proje adımlarının gözden geçirme aralıkları, projenin sağlıklı yürütülmesine ilişkin gerekli önlemlerin belirlenmesi, denetim ve değerlendirme raporlarına ilişkin hazırlıkların planlanması, bütçe kalemlerinin doğru zamanda ve yerinde kullanımına ilişkin planlamanın yapılması konuları bu faaliyet içinde ele alınacak konuları oluşturmaktadır.

 1. 2. Faaliyet Adı : Oyuncak Ahşap Üretimi Eğitim Planı (01.08.2016/01.10.2016)

Faaliyet Ayları: 2

Uygulama Birimi: Otizm Vakfı, Başkent Üniversitesi

Uygulama Birimi Rolü:

Detaylı Açıklama :Özel eğitim gerektiren bu gruba verilecek eğitim ve üretilecek uygun oyuncakların tasarımına ilişkin akademik kadronun belirlenmesi ile Akademik çalışmalar ışığında ahşap üretimini kapsayan eğitim planının oluşturulması bu faaliyet kapsamında oluşturulacak aktivitelerdir. Gerek üniversitenin ilgili bölümleri ile temasa geçilerek gerekse Vakfın deneyimli eğitmenlerinden yararlanılarak hedef kitlenin eğitim ve öğrenme seviyelerine uygun bir müfredatın hazırlanması gerekmektedir.Otistik çocukların eğitimi sadece okul ya da bireysel terapilerle sınırlı kalmayıp, yaşamının her alanında devam etmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle, geliştirilecek eğitim müfredatının otistik bireyler için geliştirilmiş otizme özgü bir program olması, bireyin gelişim düzeyine uygun becerileri bulundurması, Baştan belirlenmiş net hedeflerinin olması, sonuçlarının ve hedefe ulaşılabilirliğin değerlendirilmesi, programın esnek ve yenileniyor olması, sistematik olması ve beceri alt basamaklarını takip ederek öğretim yapılması müfredatın hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Otistik bireylerin tam bağımsız olmaları, ya da en az bağımlı hale getirilebilmeleri için gerekli ve yaşına uygun zihinsel, sosyal ve iletişim becerilerini kazanmaları için hazırlanması planlanan müfredat ,uğraşı terapisi  kapsamında olup el ve göz koordinasyonu, kaba ve ince motor becerilerini geliştirmek için uygulanacak bir eğitimdir.

Otistiklerle çalışan tüm uzmanlar, sadece psikolog, dil terapisti gibi belirli bir alanla sınırlı olarak değil, otizmden kaynaklanan tüm sorunlara hakim, genelleme yapabilen bireyler olmalı ve bütünleştirici bir çalışma sistemi uygulamalıdır. Bu kapsamda uygulanan eğitim çeşitlerinin göz önünde bulundurularak hazırlanacak bir müfredat, proje kapsamında verilecek eğitimin daha etkin sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. Örneğin Dışavurumcu Sanat Tedavilerinin ana amacı, estetik yönün yaşanması ve ortaya çıkabilmesi için güvenli ve yargılamayan bir ortamın oluşturulmasıdır. Sanatsal faaliyetin doğası, aktif şekilde bir nesne ile uğraşmayı, risk almayı ve şahsın kendini ifade etmesini içermektedir. Sanat yapılırken; bilişsel gelişim, şekiller ve hacimden, duyular ise renkler, kokular ve dokulardan, fiziksel koordiasyon, genel süreçten fayda görür. Böylelikle, hem estetik farkındalık gelişmekte hem de çeşitli beceriler elde edilmektedir. Sanat, çocuğu cesaretlendirerek, onu teşvik ederek, iletişim yolunu açar. Ayrıca duyguların ortaya çıkabileceği bir ortam yaratır.

Ayrıca, otizmin eğitim ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur eğitime ailenin de zaman zaman katılımını sağlamaktır. Bu nedenle, belli eğitim dönemlerinde ailelerin de eğitime katılımlarını sağlamak, müfredatın etkinliği açısından katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

 1. 3. Faaliyet Adı : Ahşap Atölyesi Kurulumu Planı (01.09.2016/01.10.2016)

Faaliyet Ayları: 3

Uygulama Birimi: Otizm Vakfı, Başkent ÜniversitesiGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Uygulama Birimi Rolü:

Otizm Vakfı, İncek’de yer alan Vakıf merkezi binasında kurulacak atölye yerleşkesinin tespit edilmesi ve  hazırlanmasından sorumlu olacaktır. Ayrıca otistik bireylerin kullanımına uygun atölye için gerekli olan her türlü ihtiyacın tespiti amacıyla yapılacak planlamada birinci dereceden sorumlu olarak  görev alacaktır.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ise akademik olarak atölye yerleşkesinin hedef grupların ihtiyaç ve gelişimlerine uygun mimari tasarımına katkı sağlayacak planın oluşturulmasında görev alacaktır.

Detaylı Açıklama Otistik bireyler özel eğitim ihtiyacı olan kişilerdir, bu nedenle hazırlanacak ahşap oyuncak atölyesinin onların ihtiyaçlarına ve kullanım şekilleri göz önünde bulundurularak tasarlanması gerekmektedir.Bu faaliyet kapsamında Otizm Vakfının Ankara İncek bölgesinde yer alan yerleşkesinde otistik bireylerin becerilerini geliştirici bir ahşap atölyesi kurulmasına yönelik planlamanın yapılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, sosyal ilişki kuramama, dili iletişim için kullanmama, ekolali, tekrarlayıcı davranışlar, değişiklikleri tolere edememe gibi davranışlara sahip zihinsel gelişim bozukluğu yaşayan bireylerin eğitim alabileceği bir ahşap atölyesinin ihtiyaçlarına ilişkin planlamanın yapılması gerekmektedir. Bu nedenle gerek Vakıf yönetimi ve eğitim kadrosunun gerekse üniversitenin bu konudaki uzmanlarının ortak çalışmalar yapması konusunda gerekli iletişimlerin kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda kurulumun planlanması aşamasında yer verilecek faaliyetlerin alt başlıkları şöyledir;

 1. Atölye alanının büyüklüğü,
 2. Yerleşim planı,
 3. İzolasyonun kapsamı, tasarımı, seçilecek firmanın belirlenmesi, ücretlendirme için tekliflerin alınması, hizmetin temini,
 4. Ahşap oyuncak yapımında kullanılacak gerekli her türlü alet (çocuklar için uygun modüler torna makinaları ve ek malzemeleri) ile ekipmanın (aletlerin kmonte edileceği masa, eğitim süresince kullanılacak uygun sandalyeler vs.) kapsamı, içeriği, sayısı, kullanım özellikleri, bu gerekleri sağlayacak uygun firmanın belirlenmesi, fiyat araştırması, fiyat  tekliflerinin alınması, tespit edilen alet ve ekipmanların en uygun firmalardan satın alınması,
 5. Oyuncak üretiminde kullanılacak her türlü sarf malzemesi gibi gerekliliklerin belirlenmesi, temin yeri, fiyatı, fiyat teklifleri alınması, bu kapsamda kullanılacak malzemelerin kaliteli ve uygun malzemenin tespiti ve temini,
 6. Atölyede yapılacak eğitimlerde kullanılmak üzere 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet yazıcı uygunluklarının araştırılması, temini için teklif alınması ve söz konusu araçların temini.

Otistik bireylerin kullanımına uygun bir ahşap oyuncak üretim atölyesi modelinin geliştirilmesi için belirlenen alt faaliyet çalışmaları, Vakıf ve üniversitenin bu iş için uygun kadrolarının belirlenmesi ve gerekli çalışma planının hazırlanması süreçlerini kapsamakta olup bu faaliyet çerçevesinde yürütülecektir. Gerekli hizmet, ekipman ve sarf malzemelerinin temini için Vakıf ve üniversite yönetici ve  uzmanlarından oluşacak bir komisyon kurularak alımların en etkin şekilde yapılması sağlanacaktır.

 1. 4. Faaliyet Adı : Ahşap Atölyesinin Kurulması (01.10.2016/01.11.2016)

Faaliyet Ayları: 4

Uygulama Birimi: Otizm Vakfı, Başkent Üniversitesi

Uygulama Birimi Rolü:

Otizm Vakfı, İncek’de yer alan Vakıf merkezi binasında atölye kurulumuna uygun tespit edilen bölümün hazırlanması, söz konusu alanda gerekli her türlü altyapının oluşturulması, yerleşkede atölyenin kurulum aşamalarında gerçekleştirilecek her türlü işlemin zamanında ve etkin  yapılmasından sorumlu olacaktır.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ise atölyenin kurulum aşamasında mimari altyapı konusunda gerekli desteği sağlayarak uygunluğunu kontrol edecektir.

Detaylı Açıklama :Otizm Vakfınınİncek yerleşkesinde kurulacak olan ahşap oyuncak yapım atölyesi bölümünün tüm alt yapısı hazırlandıktan sonra atölyenin kullanıma hazır hale getirilmesi işlemleri bu faaliyet altında yürütülecektir. Vakıf binasında 70-100 m2’lik bir bölümün atölye yerleşkesi olarak hazırlamasından birinci derecede Vakıf sorumlu olacaktır.

Söz konusu atölyede, hedef kitlenin el ve zihinsel becerilerinin gelişiminin destekleneceği; merak, öğrenme ve yaratıcılığa temel oluşturan ileri düzeyde öğrenme ortamlarının doğal olarak sunulduğu ve sanat yeteneklerin değerlendirildiği uygulama çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Bireylerin, hayal gücü ile fiziki olanak ve kabiliyetlerinin imkan verdiği ölçüde, kendini ifade etmesinin ve duygularını anlatmasının bir yolu olan ahşap sanatını, Türkiye’de otistik bireylerin eğitimi konusunda yaygınlaştırmak projenin öncelikli hedefleridir.  Ormanda büyüyen bir ağacın kesildikten sonra bittiği düşünülen hayatı, tam tersine ahşap tasarım sanatı ile yeniden başlamaktadır. Bu heyecan ve yaratıcılığın, hayal gücünün ve el becerilerinin geliştirilmesi yoluyla hedef kitlenin  kendilerini  ifade edebilme kapasitelerini arttıracağı düşünülmektedir. Böylece, kendini ve toplumu geliştiren bireyler yetiştirilerek ülkenin otizm konusunda farkındalığın arttırılması yolunda adımlar atılması amaçlanmaktadır.

Satın alınan torna makinaları  ve ekipmanlar çocuklar için özel olarak üretilmiş güvenlik testleri yapılmış makinalar olacaktır. Bu malzemelerin yerleşkeye taşınması, kurulumu için gerekli insan gücünün temini ve kurulumun eksiksiz yapılarak test edilmesi aşamalarını bu faaliyet kapsamında gerçekleştirecektir. Hedef grubun zeka ve el becerilerini geliştirmek amacıyla  kurulacak olan ahşap oyuncak üretimi uygulama atölyesine,  modüler torna makinası ve ek malzemeleri ile beraber kurulması planlanmaktadır. Bu malzemelerin üzerine konulacak  uzun masa ile sandalye, atölyenin efektif kullanımı için gerekli görülmektedir.  Bununla beraber, eğitim süresince ihtiyaç duyulacak sarf malzemesi ve ahşap oyuncak yapımında kullanılacak her türlü materyal de bu faaliyet kapsamında atölye kurulma aşamasında hazırlanacaktır.

Tüm bu faaliyetlerin, Vakıf bünyesinde oluşturulacak proje ekibi tarafından tamamlanması hedeflenmektedir. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ise atölyenin kurulum aşamasında mimari altyapının uygunluğu ve ihtiyaç duyulduğunda gerekli teknik  desteğin  sağlanması amacıyla bu faaliyete katkıda bulunacaktır.

 1. 5. Faaliyet Adı : Ahşap Oyuncak Prototipi Geliştirilmesi (01.11.2016/01.01.2017)

Faaliyet Ayları: 5,6

Uygulama Birimi: Otizm Vakfı, Başkent Üniversitesi

Uygulama Birimi Rolü:

Başkent ÜniversitesiGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bu faaliyette görev ve sorumlulukları kapsamında hedef kitlenin seviyesine uygun üretebilecekleri ahşap oyuncakların prototipinin üretiminden sorumlu kurum olarak görev alacaktır.

Otizm Vakfı ise uzman kadrosu ile prototiplerin geliştirilmesi sırasında gerekli olan teknik desteği vermekten sorumlu olacaktır.

Detaylı Açıklama :

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2003- 2004 Ögretim yılında kurulmuş olup 4 alt bölüm kapsamında eğitim vermektedir. Bunlar, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’dür.

Günümüzde disiplinler arası sınırların çözülmesi ile bir çok yaratıcı ifade biçimini bir araya getirmiş, kültürel yaratıcılık ve üretimde bütüncül yaklaşımlar, düşünceye dayalı sanatsal algıyı güçlü kılan bir eğitimi öngörmektedir. Bu nedenle Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, öğrencilerine kendisini ve yaratıcılığını keşfetmesine yardımcı olan ve bunu istediği sanatsal ifade biçime göre geliştirme olanağını sağlayan bir program uygulamaktadır. Problem çözme, profesyonel ilişki geliştirme, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı, bilgi donanımı ve çağdaş teknolojiler ile destekleyen bir eğitimi öngören fakültenin amacı güzel sanatlar ile uygulamalı sanatları birleştirebilen yaratıcı bir eğitim programı uygulamaktır. Söz konusu eğitim programı, grafik tasarım alanında gerekli olan teknik, teknolojik veeleştirel düşünme stratejilerini basit ve gelişmiş bir biçimde verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakış açılarından da bakmalarını sağlamakta;öğrencilerin  hayal gücü, duyarlılık ve araştırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de işbirliği içerisinde fikir geliştirmelerini destekler şekilde tasarlanmıştır.Ayrıca söz konusu Fakülte, otizm sendromuna özel bir duyarlılık göstererek 2011 yılından itibaren her yıl Temmuz ayında hedef kitle grubundaki bireylere seramik ve resim kursları düzenleyen bir programı bünyesine almıştır. Bununla beraber Birleşmiş Milletlerin 2 Nisan tarihini Otizm günü olarak belirlemesi nedeniyle ilgili haftada çeşitli seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek toplumda otizm konusunda farkındalı yaratılmasına katkı sağlamaktadır.

Eğitim çalışmaları çerçevesinde gerek tasarım, gerek prototip geliştirme gerekse patent alınması konularındaki deneyimleri gerekse hedef kitleyle yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu bireylerin sorun ve eğitimlerine ilişkin kazandıkları tecrübelerini geliştirme arzuları nedeniyle bu projede gönüllü ortak olmayı talep etmişlerdir. Bu nedenle, projemizdeki çalışmaların özellikle akademik altyapı gerektiren prototip geliştirme aşamasında tüm yetkinliklerini kullanacaklarını tahahhüt etmişlerdir.

Ayrıca, bu çerçevede, akademik ortamda, zihinsel gelişimi düşük bireylerin üretebileceği ahşap oyuncak prototiplerinin geliştirilmesine yönelik ilgili fakülte bünyesinde bir yarışma düzenlenmesi ve ortaya çıkan özgün çalışmaların ışığında prototip geliştirilmesinin projenin etkinliği açısından önemli olacaktır. Yarışma sonunda verilecek ödüller ile ortaya çıkacak ürünlerin kalitesinin arttırılacağı ve Fakültenin çalışmalarına da ayrıca katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar ışığında Fakültede ayrı bir bölüm kurulmasına yönelik çalışmaların da önümüzdeki dönemlerde planlanmasına zemin hazırlanacağı düşüncesiyle projenin akademik kadrolara da bir yenilik getireceği Fakülte için ayrı bir kazanım olacaktır.

Otizm Vakfı,  Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin her yıl düzenlediği seminer ve yaz okulu etkinliklerine destek vermektedir. Bu konuda yapılan karşılıklı işbirliği sonunda her iki kurumda da uzmanlıkların geliştirilmesi ve farkındalığın arttırılması nedeniyle projede hedef grupların eğitim müfredatına yönelik etkin prototip üretilmesi çalışmalarının yapılacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Vakıf uzman kadrosu ile gerek eğitim gereksinimleri gerekse teknik destek konusunda söz konusu Fakülte ile ortaklaşa örneklerin çıkarılması konularında çalışmalar yürütülecektir.

 1. 6. Faaliyet Adı : OyuncakAhşap Eğitiminin Verilmesi (01.01.2017/01.06.2017)

Faaliyet Ayları: 7,8,9,10,11(1/2)

Uygulama Birimi: Otizm Vakfı, Başkent Üniversitesi

Uygulama Birimi Rolü:

Otizm Vakfı bünyesinde hazırlanmış olan atölyede verilecek eğitimlerin hazırlanan müfredat kapsamında verilmesinden, her türlü programından ve ihtiyaçların giderilmesinden olmak üzere tüm eğitimden sorumlu olacaktır.

Başkent Üniversitesi ise eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen gerek eğitim kadrosu ile gerekse eğitimimbelli aşamalarında gerekli kontrolleri sağlamak yoluyla destek verecektir.

Detaylı Açıklama Hedef kitlenin sosyal iletişim sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik  hazırlanan eğitim programı, Vakıf bünyesinde uygun zihinsel seviyeye sahip 24 otistik birey için 4,5 ay boyunca uygulanacaktır.

Otizm davranış kontrol çalışmalarının da göz önüne alınarak proje hedef kitlemizin alacağı eğitimlerin 4’er kişilik 6 farklı grup halinde, haftada 5 gün ve günde 3 saatlik programlar şeklinde uygulanması planlanmaktadır. Böylece, her 2 grup 1,5 aylık programlara dahil edilerek, hedef kitleye toplam 90 saatlik bir eğitim programı uygulanacaktır.

OTİZM VAKFI AHŞAP OYUNCAK YAPIMI EĞİTİM PROGRAMI

 

İLK-1,5 AY
İKİNCİ-1,5 AY
ÜÇÜNCÜ-1,5 AY Kişi Saat
Kişi  Hafta Gün  Saat Kişi  Hafta Gün Saat Kişi  Hafta Gün Saat
1.Grup-Sabah
2.Grup-Ö.Sonra
4     6      5      3
4     6      5      3
90
1.Grup-Sabah
2.Grup-Ö.Sonra
4     6      5      3
4     6      5      3
90
1.Grup-Sabah
2.Grup-Ö.Sonra
4     6      5      3
4     6      5      3
90
TOPLAM 8      6      5     3 8      6     5      3 8     6      5      3 24

Ahşap ile yapılan çalışmalar, bütün duyulara hitap etmekte olup tüm dünyada uygulamalı eğitimin en güzel örneği kabul edilmektedir. Bu eğitimlerin amacı, bireylerin,hayal kurarak üretebilmelerini, pozitif üretkenliklerini kazandırılmasını, matematik ve geometri kurallarınınınuygulanabilirliliğinin ve iş disiplininin öğretilmesini, el becerilerinin arttırılmasını, soyut düşünceden somuta geçebilmelerini, kendini ifade edebilmelerini, analitik düşünceyi geliştirini ve takım çalışmasının öğrenilmesini sağlamaktır.  Bu yolla, bireylerin özgüveninin geliştirilmesi,  uygulama yapabilme yeteneğinin arttırılması,  hayallerine  hayat verilmesi,  karar verme yetisinin geliştirilmesi, tasarım becerilerinin geliştirilmesi, konuya ilişkin bilgilerinin aktarmaları ve eğlenceli çalışma ortamı sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece hedef kitlenin sosyal hayatta uyumlu ve başarılarının geliştirilmesi ve iş bulma kapasitelerinin arttırılacağı değerlendirilmektedir.

Yaş gruplarına göre hazırlanan ahşap oyuncak kitleri 2 öğretmen rehberliğinde otistik bireylere  yaptırılacaktır. Bireyler, oyuncak kiti üzerinde üretecekleri tahta oyuncakların tornalama, dekopaj kesim, zımparalama, ahşap yontma, yapıştırma ve boyama işlemlerini yapacaklardır

Ayrıca atölyede eğitim sırasında kullanılması amacıyla temin edilen 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet yazıcının altyapı çalışmalarının yapılarak kurulması ve kullanıma hazır hale getirilecektir.

Eğitim süresince birey ve ebeveynlerin eğitime geliş ve gidiş programları ile Vakıf ve atölyede gereksinim duydukları tüm hizmetler Vakfın belirlediği proje ekibinin sorumluluğunda olacaktır. Öncelikle bireylerin eğitim süresince atölyeye taşınması Vakfın sahip olduğu araçlar ile Ankara’nın belli bir noktasından (Milli kütüphane) ebeveynleri ile beraber alınarak tekrar bırakılması şeklinde planlanmaktadır. Bu kapsamda, proje bütçesinden karşılanacak hizmetler şöyledir:

 • Taşıma için gerekli  olan bir sürücünün istihdamı
 • Ahşap oyuncak yapımı atölyesinin  temizliği ve düzeninden sorumlu bir eleman
 • Ahşap oyuncak yapımı eğitimini verecek eğitmenlerin ücretleri

Bu faaliyet kapsamında ahşap oyuncak yapımı  konusu eğitiminin uygun eğitmen ve uzman kişiler gözetiminde verilmesi, eğitimini tamamlayan bireylere, Başkent Üniversitesi ve Otizm Vakfı tarafından hazırlanacak katılım belgesinin verilmesi planlanmaktadır.

 1. 7. Faaliyet Adı : Oyuncak Ahşap Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Dokümantasyonu (01.04.2017/01.06.2017)

Faaliyet Ayları: 10-11 (1/2)

Uygulama Birimi: Başkent Üniversitesi, Otizm Vakfı

Uygulama Birimi Rolü:

Başkent Üniversitesi, bu faaliyet kapsamında tamamlanan ahşap oyuncak eğitimlerinin müfredata uygunluğu, etkin olup olmadığı, programa uygunluğunun değerlendirilmesi konularında ölçme ve değerlendirme işlemlerini yürütmekten sorumlu olacaktır. Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda gerekli görülmesi durumunda eğitim modelinin güncellenmesi yapılarak modelin projenin sürdürülebilirliliği çerçevesinde daha etkin kullanımı sağlanacaktır.

Otizm Vakfı ise bu faaliyette, eğitim süresi boyunca yaptığı gözlemleri ve deneyimlerini Başkent Üniversitesi ile paylaşarak eğitimin doğru değerlendirilmesinin sağlanmasından sorumlu olacaktır. Ayrıca müfredat ve modelin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleri sonunda hazırlanacak tüm dokümanların hazırlanması ve bastırılması çalışmalarını yürütecektir.

Detaylı Açıklama :

Gerek eğitim gerekse terapi ortamlarında, uygun olduğu varsayılan davranışları artırma ve sorunlu olduğu düşünülen davranışları azaltma çabası söz konusudur. Bu çabalara hizmet etmek üzere uygulamalı davranış  analizi ilkeleri doğrultusunda pek çok yöntem geliştirilerek  çeşitli deneysel uygulamalarla bu yöntemlerin etkili ve verimli olup olmadıkları değerlendirilmektedir. Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde, seçilen amaçların önemli olduğu, kullanılan yöntemin birey ve öğretilecek davranış için uygun olduğu ve öğretim sona erdiğinde ulaşılacak sonuçların bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesinde önemli olduğu hedefleri gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle akademik ortamda teorik ve uygulamada birfiil çalışan uzman ekiplerin ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan ahşap oyuncak eğitimi programının, bireylerin davranışlarında meydana getirilmek istenen değişiklikleri gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu tür çalışmaların akademik ölçümlerinin yapıldığı  Türkiye’de ve dünyada birçok çalışma bulunmaktadır.

Bu projede, ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmalarının sonucunda istenen hedeflerle uyumlu modellerin oluşturulması ve uygulamaya sokulması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu çalışmaların Başkent Üniversitesi kapsamında Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere ilgili diğer fakülteler ile koordineli çalışmalar yürütülerek eğitim müfredatının uygunluğunun değerlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece, söz konusu programın, sosyal geçerlik değerlendirmesi kapsamında, sosyal olarak anlamlı amaçların seçildiğinden emin olunarak, sosyal olarak kabul edilebilir programlar geliştirilmiş ve sosyal olarak önemli etkilere ulaşıldığı düşünülen bir program stratejisi çerçevesinde geliştirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bu faaliyet kapsamında, iş öncesi beceriler ile iş ve meslek becerileri verilen ahşap oyuncak üretimi eğitimi sonrası katılım sağlayan öğrencilere, İŞKUR gibi ilgili kamu kurumları ile yapılacak işbirliği sonucu istihdam yaratılmasına yönelik çalışmaların da yapılması hedeflenmektedir.

Proje süresince yapılan faaliyetler ve çalışmalar, projenin tanıtımının sağlanması amacıyla rapor, fotoğraf ve video yoluyla kaydedilerek arşivlenecektir.

 1. 8. Faaliyet Adı : Projenin Tanıtımı; Seminer Planlaması ve Yapılması (01.05.2017/01.06.2017)

Faaliyet Ayları: 11-12

Uygulama Birimi: Otizm Vakfı, Başkent Üniversitesi

Uygulama Birimi Rolü:

Detaylı Açıklama :Proje çıktıları ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla bir seminer planlanması düşünülmektedir. Söz konusu faaliyet ile ilgili tüm kamu ve özel kurumların davet edilerek proje sonuçlarının ve geliştirilen eğitim modelinin medya aracılığıyla tanıtımının sağlanması hedeflenmektedir. Oluşturulan modelin yurt dışında faaliyet gösteren benzer kuruluşlar ile paylaşılması da ayrıca projenin sürdürülebilirliliği ve tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Söz konusu seminerin başlıca amaçları şöyledir:

 • Proje kapsamında oluşturulan eğitim modelinin ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılarak otizm konusunda farkındalığa katkı sağlanması,
 • Üretilen oyuncakların seminer ortamında ve yerel, büyükşehir ile ulusal düzeyde sergilenmesi ve tanıtımının yapılması,
 • Gerek seminer ortamında, gerekse hem Vakıf hem de Fakülte yerleşkelerinde düzenlenecek sergiler ile tanıtımının ve satışının sağlanması,
 • Söz konusu satıştan elde edilecek gelirlerin Vakıf denetiminde, teşvik amacıyla üretim yapan bireylere verilmesi yoluyla istihdama yönelik adımların atılması,
 • Üretilen oyun ve oyuncakların, ahşap çocuk oyuncaklarının hedef gruplar içine giren bireyler tarafından da üretilebileceğini göstererek farkındalık yaratılması amacıyla sergilenmesi, yerel, büyükşehir ve ulusal düzeyde profesyonel pazarlama standartlarıyla tanıtılarak satılması,
 • Üretimde kullanılan ahşabın tezgâha gelinceye kadar geçirdiği süreçten, üründe kullanılan her tür maddenin özelliklerine (kimyasal malzeme içermeyen, tamamen doğal ve sağlığı tehdit etmeyen maddelerdir) kadar tüketici ve kamuoyunun aydınlatılmasını içeren uluslararası sertifikasyon çalışmalarına başlanılması,
 • Projenin ilgili kurumlara tanıtılarak sürdürülebilirliğini sağlama konusunda adımlar atılması.

Ayrıca, projenin tanıtımı amacıyla hazırlanan her türlü çalışmanın uygun formatlarda Otizm Vakfı ve Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin web sayfalarında yayımlanması, projenin tanıtımı açısından önemli faaliyetlerden birisi olacaktır. Bununla beraber,  projeyi tanıtıcı çeşitli broşür, gazete, tv gibi her türlü medya yayınına yönelik girişimler de paralel olarak yürütülecektir.

 1. 9. Faaliyet Adı : Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış (01.06.2017/01.07.2017)

Faaliyet Ayları: 12

Uygulama Birimi: Otizm Vakfı, Başkent Üniversitesi

Uygulama Birimi Rolü:

Otizm Vakfı projenin başından son aşamasına kadar olan sürecin değerlendirilerek sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır. Projede gerekli olan tüm işlemlerin başarıyla tamamlayarak Ajansa teslim etmesi yoluyla projenin kapatılmasında doğrudan görev alacaktır.

Başkent ÜniversitesiGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ise projenin özellikle kendi ortaklık sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemleri, kontrolleri ve değerlendirmeleri yaparak Otizm Vakfı ile projenin kapatılmasından sorumlu bir birim olacaktır.

Detaylı Açıklama :Sosyal beceriler, kişinin kendisi dışındaki kişilerle karşılıklı ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için gerekli olan beceriler olup “Otizm; Ahşap Yeniden Can Veriyor” adlı bu projede hedef kitleye kazandırılmaya çalışılan etkinlikleri içermektedir.

Farklı disiplinler ve eğitim konusunda farklı teorik yaklaşımlara sahip olan uzmanlar, “Otizm Spekturum Bozukluğu” grubunda yer alan bireylerin bozukluklarının merkezinde sosyal beceri yetersizliğinin olduğunu belirtmeleri nedeniyle bu becerilerin gelişimine yönelik aktiviteleri içeren proje ile;

 • projede yer alan hedef grubun gelişim süreçlerinin değerlendirilmesi,
 • geliştirilen eğitim modelinin değerlendirilmesi,
 • geliştirilen yeni ahşap oyuncak prototiplerinin uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • projenin sonuçları itibarıyla hedef kitleye istihdam yaratılabilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi,
 • projenin sürdürülebilirliliğini sağlamak amacıyla öngörülen faaliyetlerin değerlendirilmesi (eğitimlerin benzer kuruluşların talepleri doğrultusunda sürdürülmesi, projede sağlanan deneyimlerin paylaşılarak bu konuda sinerji yaratılması vs.)

çalışmaları bu adımda yapılacaktır. Ankara Kalkınma Ajansının talep ettiği denetim ile İç/Dış Değerlendirme raporlarının eksiksiz tamamlanarak projenin başarıyla kapatılması işlemleri yürütülecektir.