Otizm, Ahşaba Yeniden Can Veriyor – Ankara Kalkınma Ajansı – Proje Hakkında

OTİZM, AHŞABA YENİDEN CAN VERİYOR

Projemiz Ankara kalkınma Ajansı tarafından kabul edildikten sonra, istenilen evraklar ortağımız Başkent Üniversitesi ile birlikte hazırlanıp 30 Haziran 2016 tarihinde sözleşme imzalanarak, 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle başlamıştır.1 yıl sürecek projemiz sonunda üretken bireyler yetiştirerek, tüketilebilen ve katma değeri olan ürünler ile çalışma hayatının içinde yer alacağız.

Projenin Genel Amacı

Otizm, doğuştan gelen, üç yaşından önce ortaya çıkan ve ömür boyu süren nörolojik bir bozukluktur. Sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan, beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olup hayat boyu bakım ve gözetim gerektirmektedir. Bu nedenle, beyinsel olarak geç büyüyen ve/veya büyüyemeyen otistik bireyler için ebeveynlerin öncelikle en büyük kaygısı, okul çağına gelince uygun bir okul bulamamaktır. Temel ihtiyaçlarını giderecek becerilere sahip olmak için uygun eğitimi verecek uzmanların ve merkezlerin az olması, bu hastalığa sahip çocukların yaşamlarını devam ettirmekte büyük sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Aynı zamanda otistik bireye sahip aileler için büyük sorumluluk gerektiren bu durum, çocuklarının gelecek yaşamlarını garanti altına almak açısından büyük önem taşımaktadır.

Otizm Vakfı, 2010 yılı sonunda, otistik bireylere daha kaliteli ve uzun süreli eğitim-öğretim görmelerini, yaşamlarını kazanabilecekleri bir meslek edinebilmelerini, üretime katılmalarını, bakımlarını ve barınmalarını sağlayacak bir merkez olarak kurulmuştur.

Bu kapsamda, Otizm Vakfı “Otizmle de Yapabilirim” adlı bu proje ile Vakıf bünyesinde ve/veya Ankara ili çevresinde yaşamakta olan otistik bireylerin ailelerine ulaşarak, öğrenme seviyeleri uygun olan çocukların meslek edinmesine yönelik faaliyetlere destek olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, söz konusu Vakıf merkezinde bir ahşap atölyesi kurulması ve uzman eğitmenler önderliğinde çocuklara ahşap oyuncak ve özel eğitim materyalleri yapımı eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Bu proje sonunda otistik bireylerin ve ailelerin yaşama tutunarak, sosyal çevre ile daha uyumlu bir yaşam sürmelerine ve bu çocukların meslek edinmelerine katkı sağlanması projenin genel hedefleri olarak belirlenmiştir.

Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması kapsamında, projenin başarıyla tamamlanmasından sonra Vakıf bünyesinde oluşturulacak atölyede;

1-  bu projede eğitim alan başarılı otistik bireylerin ileriki dönemlerde eğitmen olarak değerlendirilmesi,

2 – diğer bölgelerde yaşayan otistik birey ve ailelerine ahşap oyuncak ve özel eğitim materyalleri yapımı eğitimi fırsatı yaratılmasına olanak verilmesi,

3 – Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan otistik bireyler ve bu konuda çalışan sivil toplum örgütlerine örnek teşkil etmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara projenin kapsamı ve sonuçları hakkında bilgilendirme seminerleri aracıyla olabildiğince geniş bir kesimde farkındalık yaratarak yararlanmalarının sağlanması planlanmaktadır.

Projenin Özel Amacı

Ankara bölgesinde yaşayan ve özel sosyal politika gerektiren bir grup kapsamında yer alan otistik bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması amacıyla Otizm Vakfı tarafından Otizmle de Yapabilirim adlı bu proje hazırlanmıştır. Otistik bireylerin, normal insanlardan ayrı bir bakım ve eğitime ihtiyaç duyması nedeniyle topluma kazandırılmalarını sağlayacak faaliyetlere katılımlarına destek olmak yoluyla, bölgenin sosyal anlamda gelişimine büyük katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Diğer çocuklarla ilişki kurmakta zorluk, rutin yaşama bağlılık, tehlikeye karşı duyarsızlık, sürekli aynı oyunları oynamak, objeleri kendi etrafında çevirmek gibi davranışlar sergileyen otizmli bireyler, beyin gelişimini engelleyen bir rahatsızlığa sahiptirler. Otizm Vakfı, hizmete girdiği günden itibaren bu tür otistik bireylere tam ve yarım zamanlı olarak uzman eğitmenler aracılığıyla eğitim verilmekte olup, 20 ye yakın çocukla bireysel veya grup odalarında özel eğitimler düzenlemektedir. Spor Eğitim Merkezi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Mesleki Eğitim kurslarıyla otistik çocukların eğitim aldığı merkezde, şehir dışından gelen çocuklara da haftanın belirli günlerinde eğitim imkanı tanınmaktadır.

Günümüzde bu tür özel eğitim gerektiren bireylere bir iş ve meslek kazandırmak, onları ekonomik açıdan bağımsız hale getirmek özel eğitim alanının önemli amaçlarından biridir. Bu amaçla ülkemiz koşullarına bakıldığında zihinsel yetersizliğe sahip bireylere iş ve meslek kazandırmaya yönelik, ahşap oyuncak yapımı eğitim imkanı vererek öncelikle Ankara bölgesi olmak üzere Türkiye deki tüm otistik bireylere örnek bir merkez olmak projenin özel amaçlarındandır. Böylece;

1) toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamak,

2) toplumun bir parçası olduklarını benimsetmek,

3) yaşam kalitelerini yükseltmek,

4) herkes için sağlıklı ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmaktır.

Ayrıca bu bireylere sahip ebeveynlerin de içinde bulundukları yaşam standartlarını arttırmaya destek olunarak, çocuklarının geleceğine yönelik bir umut vermek projenin özel amaçlarındandır. Yurt içi ve dışında tanıtımlar ile bu konudaki farkındalığın arttırılması, sürdürülebilir atölye çalışmaları ile eğitim ve iş imkanlarının geliştirilmesi de özel hedeflerimizdir. Ayrıca, bu kapsamda akademik ölçüde alınacak destek ile otistik bireylere yönelik ürünlerin yaratılarak patent alınması sektöre sağlanacak katkı anlamında çok önemli diğer bir amacımızdır.