Otizm Vakfı Spor Kulübü

Spor eğitimi burs verilecektir

OTİZM VAKFI SPOR KULÜBÜ BURS POLİTİKASI

AMAÇ:

Burs kriterleri, Otizm Vakfı Spor Kulübü spor eğitim programında, burs alacak (5-24) yaş arası otistik çocuk ve bireylere yapılacak BURS koşullarını ve uygulama usullerini düzenler.

SÜREÇ ANA HATLARI:

Spor Eğitim programında burs ile eğitim alacakların sayısını, hangi bireye hafta da kaç gün ve kaç ay süre ile yapılacağını her birey için ayrı ayrı olmak üzere Otizm Vakfı Spor Kulübü Yönetim Kurulu karar verir. Burs komitesi, kimlere kaç gün ve kaç ay süre ile eğitim verileceği kararını komisyon marifetiyle alır ve Yönetim kurulu onayına sunar. Yönetim Kurulu kararları kesindir.

Burs alacak öğrencinin velisinin; aylık gelir durumunun spor eğitimini karşılayacak mali yeterliliğe sahip olmaması esastır.Bu koşul komisyon tarafından ‘’Burs başvuru koşulları’’ndaki bilgilerin tetkikinden ve Otizm Vakfı Spor Kulübü Yönetimi tarafından gerekirse bireyin velisinin evine/işyerine yapılacak ziyaretlerle tespit edilir.Ayrıca ailedeki 18 yaş üstü bireylerin, www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleriyle alacakları adlarına kayıtlı gayrimenkul dökümlerini ve bağlı bulunduğu İl/İlçe’nin Trafik Tescil Müdürlüğü’nden üzerine kayıtlı aracı da başvuru koşulları ekinde tevsik (ispat) etmeleri gerekir.

BURS KRİTERLERİ:

Otizm Vakfı Spor Kulübünden Spor eğitim için başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır.

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Otizm veya Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış olması,

3. Otizm Vakfı Spor Kulübünün Otizm Seviye Tespit testine katılmış ve sonucunu almış olması,

4. Usulüne uygun olarak bütün evrakların ve başvuru formlarının verilmesi,

5. (5-24 ) yaşında olmak.

6. Ciddi davranış problemine sahip olmamak, tuvalet eğitimini kazanmış olmak.

7. Spor eğitimi için yeterli düzeyde iletişim becerilerine sahip olmak,

 

Burs Talebi İçin İstenilen Evraklar

  • Veli ve Çocuğun Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İkametgah Adresi
  • Çalışan Bireyin Ücret Bordrosu veya Gelir Belgesi
  • Gayrimenkul Beyanı (e-devlet şifresi ile temin edilen belgedir)
  • Ev Kendisinin ise Tapunun Fotokopisi
  • Kira ise Kontrat Fotokopisi
  • Yeşil Kartlı ise Kartın Fotokopisi

Burs Talebi Kabul Edilen Aileler İçin İstenilen Evraklar

  • Tam Teşekküllü Sağlık Raporu-(Tıbbi tanılama raporu)
  • Veli sağlık ve görsel, yazılı basın izin belgesi.

Burs bireyin bire bir eğitim alacağı spor eğitmeni içindir. Katılımcılar katıldıkları gün sayısı esas alınarak yemek, servis, genel giderlere(içme suyu, temizlik malzemeleri ve personel gider payı) katılım olarak her ay (haftada katıldığı günün çarpılması ile bulunan rakam) ödeme yapmaları gerekmektedir. Bu ödeme her yıl burs komitesinin belirleyip, yönetim kurulunun onaylayacağı rakamdır.

Spor Eğitiminden yararlanmak başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Mazeretsiz olarak üst üste iki çalışmaya katılmayan veya eğitim süresince devamsızlığı alışkanlık haline getirenler programdan çıkartılır.(Devamsızlık doktor raporu ile ispatlanması gerekir, uzun süreli devamsızlığı olanların eğitim programı başka bir zamana ertelenir.)

Spor Kulübü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri/toplantı katılmayan, uyması gereken prosedürlere uymayan, kulübün misyonuna uygun davranmayan velilerin bursları kesilebilir.

Burs devamının sağlanması için, velinin burs ihtiyacının devam ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir. Mali durumlarında değişiklik olan veliler, mali durumlarını gösteren belgeleri burs komitesine sunmakla yükümlüdürler. Mali durumundaki değişikliği burs komitesine sunmadığı belirlenen velilerin durumları burs komitesi tarafından değerlendirilir ve bursları kesilebilir.

BURS KOMİTESİ:

Burs komitesi; Otizm Vakfı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı veya Yardımcısı, Sayman üye, Spor Eğitim programı koordinatörü, olmak üzere 3 kişiden oluşur.