Sağlık Bakanlığının Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Konulu 2010/79 sayılı Genelgesi