Sağlık Bakanlığının Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin 2010/73 sayılı Genelgesi