Yasal Haklar – Özürlüleri İlgilendiren Mevzuata İlişkin Liste

Kanunlar
1. Adli Tıp Kurumu Kanunu (R. G. Tarih: 20.04.1982 Sayı: 17670)
2. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (R. G. Tarih: 09.12.2004 Sayı: 25665)
3. Dernekler Kanunu (R. G.Tarih : 23/11/2004 Sayı :25649)
4. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (R. G. Tarih: 2,3,4/7/1927 Sayı:622,623,624)
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R. G. Tarih: 19.01.2002 Sayı: 24645)
6. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (R. G. Tarih : 6/11/1980 Sayı : 17152)
7. Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (R. G. Tarih :27/05/1983 Sayı : 18059)
8. Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu (R. G. Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702)
9. Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun (R. G. Tarih : 25/7/1995 Sayı: 22354)
10. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun (R. G. Tarih :27.7.2004 Sayı : 25535)
11. Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun (R. G. Tarih : 18.6.1983 Sayı : 18081)
12.Türkiye İş Kurumu Kanunu (R. G. Tarih: 05.07.2003 Sayı: 25159)
13. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (R. G. Tarih:6/5/1930 Sayı : 1489)
14. Yurtdışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
(R. G. Tarih : 25/4/1981 Sayı: 17321)

Bakanlar Kurulu Kararı

1- Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstista Tanınacak Haller Hakkında 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119 uncu maddeleri) (R. G. Tarih:05/02/2000 Sayı 23955) Not: Kararın 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiştir.

Yönetmelikler

1. Asansör Yönetmeliği (95/16/At) (R. G. Tarihi: 31.01.2007 Sayı: 26420)
2. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Hakem Yönetmeliği (R. G. Tarih: 28.02.2000 Sayı: 23978)
3. Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği (R. G. Tarih: 28.02.2000 Sayı: 23978)
4. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih:19/12/2007 Sayı : 26735)
5. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih: 07.04.2004 Sayı: 25426)
6. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (R.G. Tarih: 11/10/2008 Sayı: 27021)
7. Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene İle Tedavileri Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih: 06.09.2003 Sayı: 25221)
8. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih:10/03/2005 Sayı : 25751)
9. Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R. G. Tarih:17.10.1966Sayı: 12428)
10. Gümrük Yönetmeliği (R. G. Tarih: 31.05.2002 Sayı: 24771)
11. Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği (R. G. Tarih:19.08.1982 Sayı: 17787)
12. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (R. G. Tarih: 10.02.2004 Sayı: 25369)
13. Koruyucu Aile Yönetmeliği (R. G. Tarih: 14.10.1993 Sayı: 21728)
14. Kent Konseyi Yönetmeliği (R. G. Tarih :08.10.2006 Sayı:26313)
15. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (R. G. Tarih:08/03/2008 Sayı : 26810)
16. Milli Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği (R. G. Tarih: 22.07.2005 Sayı: 25883)
17. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (R. G. Tarih:17/04/2001 Sayı : 24376)
18. Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Yönetmeliği (R. G. Tarih: 09.11.2002 Sayı: 24931)
19. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih : 18/1/1993 Sayı: 21469)
20. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (R. G. Tarih: 23.11.2006 Sayı: 26355)
21. Otopark Yönetmeliği (R. G. Tarih: 01.07.1993 Sayı: 21624)
22. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği (R. G. Tarih: 3/12/2004 Sayı : 25659)
23. Özürlüler Şurası Yönetmeliği (R. G. Tarih: 08.12.2001 Sayı: 24607)
24. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği (R. G. Tarih:12.11.1997 Sayı:23168)
25. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (R. G. Tarih: 02.11.1985 Sayı: 18916
Mükerrer)
26. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (R. G. Tarih: 02.11.1985 Sayı: 18916 Mükerrer)
27. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih: 17.04.2003 Sayı: 25082)
28. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği (R. G. Tarih: 28.9. 1986 Sayı: 19235)
29. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik (R. G. Tarih: 19.08.1993 Sayı: 21673)
30. Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih: 20/10/2006 Sayı:26325)
31. Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (R. G. Tarih: 03.03.2005 Sayı: 25744)
32. Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih:17.02.2001 Sayı:24321)
33. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih: 20/10/2004 Sayı: 25619)
34. Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine Maluller İle Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği (R. G. Tarih: 21.09.1991 Sayı: 20998) 35 Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih: 07.08.2008 Sayı: 26960)
36 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği (R. G. Tarih: 24.08.2004 Sayı: 25463)
37. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik (R. G. Tarih: 28.04.2004 Sayı: 25446)
38. Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeliği (R. G. Tarih: 21.08.2004 Sayı: 25560)
39. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (R. G. Tarih:23.12.2003 Sayı:25325)

Genelge

1. Başbakanlığın Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu konulu Genelgesi (R. G. Tarih: 26.06.2008 Sayı: 26918)
Tebliğler
1. Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ (R. G. Tarih: 09/10/2008 Sayı : 27019
2. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (R. G. Tarih: 29/09/2008 Sayı : 27012-1. Mükerrer) Değişiklik (R. G. Tarih:22/10/2008 Sayı : 27032)
3. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6) (R. G. Tarih:23/10/2008 Sayı : 27033)